" V e r i t a s "

("Sanningen ")

{short description of image} PAN

 

trä (björk) - höjd 28 cm

1992

SKULPTUR

INDEX