Representanter för Krokstrandsfestivalen "Man must dance"
tog emot tavlan "TANGO" istället för karikatyr-tavlan
eftersom det är MÅNGA som är inblandade. Föreningen Krokstrand Festivalen blev

ÅRETS TURISTPROFIL - 2005
( Strömstad )

Grattis !!!

KARIKATYR

TECKNING

INDEX