busiga tomtar

" Busiga tomtar "

akvarell 39 x 26 cm - 1994

På Skagerack-Strand restaurangen (i Strömstad)

brukar vara livligt...

jul

Jul i Strömstad

INDEX