Vårt Röda Kors

"En återblick 1911 - 1999"

( baksidan av boken )

ILLUSTRATION

TECKNING

INDEX