en kaxig unge...

Illustration för Lärarnas Riksförbund broschyr (detalj )

KARIKATYR

TECKNING

INDEX