Kjell Johansson - dåvarande ägare av:

www.kjelljohanssonbil.se
( nuvarande - ett Nilsson Bil företag )

KARIKATYR

TECKNING

INDEX