Ingvar "Comfort" avtackades för en trogen tjänst i firman
2008!

KARIKATYR

TECKNING

INDEX