" Sjömanshustrun ? "

akvarell 26 x 39 cm - 1996

Med ryggen vänd MOT Göta-kanalen väntar hon på sin sjöman.

Alla nissar undrar varför hon inte tittar mot kanalen...om nu hon väntar på en sjöman ?

(det är svår för dem att förstå att hon titar över Hisingön...)

jul

jul i Göteborg

INDEX