{short description of image}

( ... motvikt till dator-moderna familjens samlings-punkt... )

index