Kent Hansson & Christer Desmo
två engagerade löpare som har lagt mycket tid och kraft
så att Milen blir återkommande evenemang i Strömstad.

De blev

ÅRETS TURISTPROFIL - 2004
( Strömstad )

Grattis Kent & Christer!!!

KARIKATYR

TECKNING

INDEX