Yngve Åsberg ...en av dem som såg till att

sprida ljuset på 2,7km lång tärängbana i Strömstad

(mer info: www.stdmilen.com )

KARIKATYR

TECKNING

INDEX